LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Energy Storage

Vi har brug for en sikker og pålidelig elforsyning 24 timer i døgnet og vi skal gøre mere brug af vedvarende energikilder, såsom sol og vind, for at reducere brugen af fossil energi som olie og gas. Men det er ikke helt så nemt at bare skifte til at bruge sol og vind til alle vores energibehov. Skyerne dækker for solen og vinden blæser henholdsvis lidt og meget Det betyder, at solkraft og vindkraft ikke altid er til rådighed, når det er nødvendigt.

Løsningen på dette problem ligger i energilagring. Ved at lagre den energi, der genereres af solenergi og vindkraft i pålidelige og kraftfulde batterier, kan vi have en strømforsyning, der er tilgængelig 24/7, uden at koster jordens begrænsede ressourcer.

Energilagring er en metode til at gemme energi, som derefter kan bruges på et senere tidspunkt. Energi kan opbevares i mange former, men nogle er lettere at lagre end andre. For eksempel er det svært at gemme store mængder energi som elektricitet.

Bekymringer med luftforurening, energiimport og global opvarmning har skabt øget fokus på ​​vedvarende energi som solenergi og vindkraft. Interessen for at lagre strøm fra disse kilder vokser, da vedvarende energi begynder at generere en større del af det samlede energiforbrug.

Bærbare enheder er i brug over hele verden og solceller er et almindeligt syn på tage både i byer og på landet.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Energy Storage
Share This