LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Hard trends

Hvad ville der mon ske, hvis du kunne forudsige fremtiden? Og hvad ville du gøre, hvis du kunne se, hvad der skete lige rundt om hjørnet? Nogle gange kan det måske virke som om, at nogle virksomheder har evnen til netop at forudse fremtiden på grund af gentagende succes med nye produkter, ydelser, tjenester osv. Skyldes det overnaturlige kræfter, held eller måske noget helt tredje. Den helt tredje årsag vil jeg se nærmere på her.

Daniel Burrus har med succes forudsagt fremtiden i over 30 år og har været præcis i sine forudsigelser i over 90% af tilfældene i løbet af disse år. Burrus mener, at fundamentet for at opbygge en vellykket forretningsstrategi er at forstå ’hard trends’ eller hårde tendenser.

Hard trend er de tendenser, der helt sikkert vil blive til virkelighed. Med vores enorme adgang til informationer, kan dette måske lyde meget simpelt – men det er altså ikke helt tilfældet. Det man skal gøre er, at identificere hårde tendenser ud fra alle de forudsigelige tendenser, der eksisterer. Nøgletendenserne, der vil ske, uanset hvilke ændringer der sker på de forskellige markeder. Burrus mener, at når vi identificerer hårde tendenser, får vi evnen til at forudsige fremtiden, hvilket kan være med til at give virksomheder en konkurrencemæssig fordel.

Burrus opstiller tre overordnede hard trends-kategorier, der kan være afgørende for din virksomheds fremtidige succes. Virksomheder skal overføre disse kategorier og forstå, hvordan de kan være med til at skabe forandring og fremtidige produkter for netop dem.

Teknologi som hard trend

Den første hard trend er teknologi. Teknologi er en af de helt store spillere når det kommer til hard trends. Overalt ser vi, hvordan virksomheder tager nye teknologier til sig og formår at skabe eksempelvis innovative produkter og mere effektive arbejdsgange. Det er altså essentielt for virksomheder at finde ud af, hvordan de kan bruge teknologien i deres virksomhed og hvilken indflydelse implementeringen vil have.

Demografi som hard trend

Den anden hard trend er demografi. Hvad ved vi med sikkerhed om vores målgruppe? Hvordan påvirker de demografiske tendenser den måde, din virksomheder fungerer? Hvordan kan du udvikle nye produkter og tjenester, der udnytter demografiske hard trends for at skabe succes i din virksomhed?

Regeringen som hard trend

Den tredje hard trend regeringen og ændringen i regler og love. Det er en kendsgerning, at der fra tid til anden sker en ændring i landets love. Og det er en faktor, som virksomheder også skal forholde sig til. Så hvordan kan man som virksomhed bruge disse regler til at opnå en fordel for sin egen virksomhed?

Hvis virksomheder ønsker at gøre et forsøg med at forudsige fremtiden, kan man altså se nærmere på disse tre hard trends og sætte dem i forbindelse med egen virksomhed for at finde ud af, hvordan man skal bruge disse hard trend til at skabe en mere succesfuld virksomhed.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Hard trends
Share This