LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Innovation

Innovation kan defineres på mange forskellige måder og bruges i flere forskellige sammenhænge, men grundlæggende for innovationsbegrebet er, at det er nye ideer, der realiseres i praksis og skaber værdi for virksomhedens kerneområder. Den nye innovative faktor fungerer som et brud med en tidligere praksis.

Innovation er altså ikke bare en ny og god idé, men implementeringen af denne gode idé. Det kan eksempelvis være nye innovative produkter, nye innovative processer eller en ny innovativ markedsføringsstrategi, der alle skaber en væsentlig forbedring i virksomheden.

Formålet med innovationsprocessen er at skabe værdi for virksomheden. Denne værdi kan eksempelvis komme af at skabe nye indtægtsmuligheder eller af at skabe effektivitet og forbedringer, der sparer tid og penge. Samtidig kan det også være at skabe nye produkter eller forbedre eksisterende, der kan føre til flere kunder og dermed også højere omsætning. Kort sagt fører innovative produkter, processer osv. ofte til et højere overskud. Endvidere vil resultaterne af en virksomheds innovationsproces formentlig give en konkurrencemæssig fordel.

Innovation grupperes i mange forskellige kategorier eller modeller. Overordnet er der tre grundlæggende innovationsmuligheder:

Forretningsinnovation: Udvikling og implementering af nye, unikke koncepter, produkter, processer osv., der understøtter virksomhedens økonomiske levedygtighed, herunder dens forretningsmål.

Industriinnovation: Oprettelse af en ny industri eller en virksomhedsflytning til en ny industri.

Økonomisk innovation: Forbedringer og ændringer i en virksomheds muligheder for at generere indtægter.

Den ene innovation udelukker ikke den anden og ofte medfølger den økonomiske innovation både ved forretningsinnovation og industriinnovation.

Innovation er består ikke kun af store og strategiske innovationer, der bevidst implementeres af en styregruppe i virksomheden. De kan også være små tiltag, der kommer fra de yderste led af virksomheden. Innovation kan altså være mindre eller større initiativer, der skaber en ændring i virksomheden. Her er det vigtigt at skelne mellem forandring og innovation, da enhver forandring nødvendig er innovativ. Den afgørende forskel på disse to begreber er, at innovation altid vil være kendetegnet ved, at der skabes værdi i forhold til virksomheden kerneområder.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Innovation
Share This