LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Ledelse

Begrebet ’ledelse’ betegner det administrative og styrende aspekt af ledelsens arbejde. Lederen i en virksomhed benævnes chef og har normalt det primære ansvar. Der skelnes i nogle tilfælde mellem chefgruppe og ledergruppe, hvor chefgruppen er mellemledere/afdelingsledere og ledergruppen omfatter direktionen.

Der findes flere definitioner på, hvad ledelse er, men gennemgående for alle definitioner handler ledelse om at påvirke en organiseret gruppe, typisk medarbejdere, til at arbejde målrettet for at opfylde bestemte mål, der må være for den pågældende virksomhed.

Denne definition fanger det grundlæggende aspekt af at kunne inspirere andre. Effektivt lederskab er ofte baseret på ideer, som skal formidles til ansatte på en måde, der engagerer dem nok til at handle, som lederen ønsker de skal handle.

Ledelse handler altså om en eller flere personer, der fungerer som inspiration og leder for de handlinger, der skal opfylde virksomhedens mål. Han eller hun er den person i en virksomhed, der besidder kombinationen af personlighed og ledelsesmæssige færdigheder, der gør, at andre vil følge hans eller hendes retning.

Når det kommer til at opnå succes i virksomheden, tror de fleste, at det skyldes den strategi, som virksomheden bygger på. Strategien er en del af en lang række grunde, men ikke den eneste grund til succes. Der er selvfølgelig mange ting, der bidrager til en virksomheds succes, og ledelse er uden tvivl en af hovedårsagerne til denne succes.

Mon ikke alle har oplevet en leder, der synes at være præget militære arbejdsgange og behandler arbejdspladsen som en slagmark – det er vist ikke nogen hemmelighed, at det er noget, som kun få reagerer positivt på. Ledere skal træffe hårde beslutninger og handle hurtigt, men det bør ikke skabe en frygtkultur blandt medarbejderne. Fejl er en del af både virksomhedens og medarbejdernes udvikling.

God ledelse handler om at lytte og dermed give ens medarbejdere en stemme. Ved at gøre det vil medarbejderne ikke kun føle sig værdsatte, men de kan også tilbyde ideer, som ledelsen måske aldrig havde tænkt på.

Der eksisterer en masse teorier om både god og dårlig ledelse samt forskellige typer af ledelse, hvor forskellige færdigheder pointeres. Men uanset hvad en leders tilgang er, handler den gode ledelsesstil ofte om at være lydhør og samarbejdsvillig, hvis man vil være udrustet til at lede et hold mere succesfuldt.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Ledelse
Share This