LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Sprint

Et Sprint-forløb er noget virksomheder benytter sig af, når de skal teste mulige ideer til nye produkter, løsninger, tjenester osv. Ideerne testes altså inden man beslutter sig for, om man ønsker at implementere ideen i et konkret produkt. Derudover er et sprint-forløb især fordelagtigt i henhold til at skabe forståelse for de målgrupper, som man gerne vil henvende sig til med det mulige nye produkt.

Sprint-forløbet omfatter ofte en indledende workshop, hvor virksomheden skal sikre at alle deltagere (ansatte i virksomheden) har styr på metoder og rammerne for testen. Herefter vil forløbet bestå af en gennemgang af den nuværende forretningsmodel, markedet og udefra stående faktorer, der har indflydelse på virksomheden. Med udgangspunkt i denne gennemgang laver virksomheden en prioritering over nye ideer, som de gerne vil teste i sprint-forløbet.

Forarbejdet i et sprint-forløb er altså med til at skabe en fælles forståelse for virksomheden – hvor den befinder sig og hvor, den er på vej hen. Når det reelle sprint-forløb påbegyndes vil man i virksomheden lave undersøgelser og research af den ønskede målgruppe og lave prototyper af de ideer, der tidligere i forløbet var prioriteret til at skulle gennemgå test i sprint-forløbet. Sådanne test kan eksempelvis tage afsæt i metoder fra Value Proposition, Lean Startup, pretotyping.

Fordelen et sprint-forløb er, at virksomhederne får en dybere forståelse for målgruppens behov. Hvilket er en fordelagtigt viden i henhold til de nye produkter, men også i forhold til virksomhedens allerede implementerede produkter, har virksomheden mulighed for at optimere sine produkter, så de bedst muligt opfylder behovet hos målgruppen.

Et sprint-forløb kan også være med til at nedsætte de økonomiske risici, der ofte er forbundet med innovationsprodukter – simpelthen fordi virksomheden opnår mere viden omkring målgruppens behov. Jo mere viden man har om målgruppens behov, jo flere muligheder har man for at skabe de bedst mulige produkter, der matcher disse.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Sprint
Share This