LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Startup

Der er ikke fuldstændig enighed om, hvordan man skal definere begrebet “startup”. Typisk handler det imidlertid om en iværksætter-drevet og innovativ organisation, der er etableret for at finde en bæredygtig forretningsmodel i et ekstremt usikkert marked.

Det handler altså om iværksætteri, risiko, innovation – og i denne definition evnen til at skalere. Det er vigtigt, hvis der også skal være en økonomisk gevinst på den anden side af de mange ressourcer, som de fleste iværksættere kaster efter deres projekt – og hvis der skal tiltrækkes penge udefra.

I nogle tilfælde hører man dog startup defineret som éns indstilling til det at drive virksomhed – altså en helt specielt tankegang.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Startup
Share This