LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Stress-råd

Nedenstående er IKKE en advarsel imod at blive iværksætter – tværtimod.

Som jeg bl.a. har sagt i et interview med Berlingske Business, så er jeg selv iværksætter dybt ind i hjertet og elsker at skabe ting. Derudover har jeg i hundredvis af gode iværksætter-venner og kolleger, og jeg elsker iværksætteri som mindset og håndværk.

Når det så er sagt, så ønsker jeg at gøre op med den ’alt eller intet’-mentalitet, som man ofte møder herhjemme. Der er simpelthen for meget macho og for lidt rummelighed og nuancer i mange iværksættermiljøer i Danmark. Det er et stort problem, eftersom al forskning indenfor iværksætteri påviser en klart forøget risiko for stress/depression/blodpropper iblandt os iværksættere.

Den viden er vi nødt til at udbrede og tage alvorligt – for at passe bedre på os selv og hinanden. Det gælder for nuværende og fremtidens iværksættere og bør derfor gælde alt fra undervisningen i skolerne til iværksætter-rådgivere, investorer, medier etc.

Bemærk: Nederst i denne artikel finder du 10 gode værktøjer til at undgå stress som iværksætter…

Det vi ikke taler om i Iværksætter Danmark

Igennem de sidste 10 år, hvor iværksætteri er blevet stadigt mere trendy, har offentligheden (heriblandt medierne) været totalt tavse, når det kommer til faldgruberne ved at være iværksætter.

Denne tavshed er i mine øjne en kæmpe trussel imod iværksætteri i Danmark, fordi den blokerer for en indsigt i og erkendelse af, at vi iværksættere kan være sårbare og derfor har brug for en bæredygtig iværksætterkultur.

Begynder vi ikke at tage dette alvorligt, så risikerer vi om 10 år at stå med tusindvis af iværksættere, som har knækket nakken med stress, depression og blodpropper, fordi vi ikke fik passet ordentligt på os selv og hinanden i tide.

Jeg har som kickstarter til denne debat valgt at dele min egen personlige historie igennem en lang række interviews i tv, radio og på tryk.

Forskningen på området

Det er i debatten blevet hævdet, at antallet af arbejdstimer ikke har noget med stress at gøre. Det er ganske enkelt faktuelt forkert, hvorfor vi er nødt til at kigge nærmere på vores arbejdskultur i Danmark.

Det samme gælder et andet udsagn i debatten, hvor flere prominente danske iværksættere har hævdet, at der er forskel på positiv og negativ stress. Dette er igen forkert og hænger ikke sammen med den forskning, der findes på området. Jeg skal uddybe begge problemstillinger nedenfor.

Indenfor psykologien taler man om beskyttende faktorer. Dvs. forhold der indvirker positivt i forhold til éns risiko for at udvikle stress eller depression.

En klart beskyttende faktor for os iværksættere er, at vi næsten altid brænder for det, vi laver. Vi opfatter arbejdet som en hobby, hvilket er positivt i den forstand, at vi ikke mangler arbejdsglæde og derfor heller ikke er belastet af tanker omkring en manglende mening i det daglige arbejde.

Paradoksalt nok kan denne manglende skelnen imellem arbejde og fritid også være en væsentlig risikofaktor, der sammen med en række andre forhold gør iværksættere væsentligt mere udsatte for stress, depression og blodpropper end den generelle befolkning. Som den danske stressekspert Thomas Milsted siger i et interview med magasinet Iværksætteren:

“Det er meget stressfremkaldende at være iværksætter. Specielt spekulationer over økonomien er noget, der kalder symptomerne frem, for der er jo kun et sted at placere ansvaret, og det er hos iværksætteren selv. Samtidig har mange iværksættere et urealistisk billede af deres egen formåen. Ikke rent fagligt, men tidsmæssigt, og det skal man gøre op med, hvis man vil undgå at gå ned med stress.”

Den største undersøgelse, der findes i forhold til arbejdspres og psykiske sygdomme, påviser en meget direkte sammenhæng imellem antal arbejdstimer og ens helbred. Undersøgelsen stammer fra University College London, som har sammenholdt 42 undersøgelser fra hele verden med 100.000-vis af mænd og kvinder.

Meta-undersøgelsen viser bl.a., at arbejder man over 55 timer om ugen, har man 33% større risiko for en blodprop og 13% større risiko for hjerteproblemer end folk, der arbejder 35-40 timer om ugen.

En anden undersøgelse fra Tyskland (“Work-related behavior and experience patterns of entrepreneurs compared to teachers and physicians” af E; Spahn C; Schaarschmidt U; Kieschke U) viser, at 38% af alle iværksættere viser klare risikotegn i form af overanstrengelse og stress, hvilket tilsvarende er kun 29% for lærere og 20% for fysioterapeuter – de tre grupper, der sammenlignes i undersøgelsen.

En dansk undersøgelse fra 2010 under titlen “The effects of becoming an entrepreneur on the use of psychotropics among entrepreneurs and their spouses” (udført af Dahl MS; Nielsen J; Mojtabai R) viser en betydelig sammenhæng imellem iværksætteri og et klart forøget forbrug af beroligende medicin såsom barbiturat og benzodiazepiner. Det gælder vel at mærke både for iværksætterne selv og deres pårørende.

Endelig findes en meget anerkendt amerikansk undersøgelse af speciallæge Michael Freeman, som er klinisk professor i UCSF … og iøvrigt selv iværksætter. Freeman’s undersøgelse påviser, at der findes en klar forbindelse mellem psykiske problemer og iværksætteri. Ud af 242 adspurgte iværksættere har 49 % af dem et psykisk problem. Hele 30 % af alle iværksætterne havde lidt af en depression, og 20 % havde ADHD. Derudover havde 27 % af iværksætterne problemer med angst, hvilket i alle disse tilfælde er væsentligt højere end end den amerikanske befolkning som helhed.Tilsvarende tal for befolkningen som helhed viser en 7%’s risiko for at udvikle en depression (sammenholdt med de 30% for iværksætterne), og dertil skal lægges, at hele 72% af iværksætterne fortæller om forekomsten af ​​psykiske problemer i iværksætternes familier bl.a. grundet deres livsstil og arbejdskultur.

Flere end 500 private beskeder … samt en række argumenter fra “modstanderne’

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min problematisering af iværksætterkulturen i Danmark har affødt i tusindvis af kommentarer og holdninger.

Jeg har efterhånden modtaget flere end 500 private beskeder på Facebook og LinkedIn, hvor andre iværksættere deler deres erfaringer og takker mig for at rejse debatten.Der er også kommet en masse vigtige og relevante tilføjelser til denne debat.

Jeg har valgt at dele ét af disse mange gode indspark, som kommer fra den erfarne iværksætter Anne Katrine Hele Larsen, der udover at være stifter af iværksætter-fællesskabet “KPH” står bag en undertøjsvirksomhed, en fashion-event, sidder i juryen for den Sociale iværksætterpris 2015 m.v. Anne Katrine skrev bl.a. til mig:

“Jeg er af den overbevisning, at der er forskellige måder at være effektiv på, og hermed nå sine mål. Det handler ikke om, hvor mange timer man arbejder, men om at kunne sige nej tak og ja tak til de rigtige opgaver/møder osv. Tiden er ikke afgørende, det er måden opgaven håndteres. Med ro i sindet når jeg personligt langt mere, end hvis jeg allerede har pakket kalenderen til bristepunktet.

Jeg tror ikke på, at en 80-timers arbejdsuge skaber mere succes – og slet ikke hvis halvdelen af de timer går med bekymringer over en opgave, man ikke nåede til den umulige deadline, man selv havde sat – pga. urimelige forventninger både fra partnere og fra én selv. Den største læring er at forstå, at den tid, hvor man går en tur / cykler, hvad man nu måtte gøre af fysisk udfoldelse i løbet af en dag, også er en del af at drive en virksomhed. Det er ikke dovenskab eller pauser, det er tanker der kommer som bearbejdes og som ikke kan få plads, når man er til møder eller sidder foran computeren dagen lang.”

Jeg vil også gerne pointere, at der har været en del iværksættere, som mener, at jeg tager fejl og blot ikke har forstået, hvad det vil sige at være iværksætter.Jeg har nedenfor listet de mest hyppige argumenter fra “modstanderne” (i mangel af et bedre ord) af min kritik og forsøgt at tage fat i deres modargumenter ét efter ét.

“Stress er forfærdeligt for dem, der bliver ramt, men det har nu intet at gøre med, hvor mange timer man arbejder.”

– Det er desværre ikke korrekt, hvilket jeg har redegjort for ovenfor. Det er ikke et spørgsmål om holdninger til at arbejde meget, eller hvorvidt man opfatter det som en hobby eller ej. Alene arbejdsmængden og antallet af timer har direkte betydning for ens risiko for at udvikle stress, depression og blodpropper. Det dokumenterer forskningen på området. At man så vælger at løbe denne risiko, er naturligvis den enkeltes valg, men der er behov for, at denne viden bliver tilgængelig for os iværksættere, så vi kan blive bedre til at passe på os selv og hinanden.

“Der findes positiv og negativ stress.”

– Man hører ofte dette argument, men det gør det ikke mere sandt. Stress er stress. Der findes akut stress og langvarig stress, og vi skal være opmærksom på begge dele.

Mange kan opfatte den akutte stress som værende positiv, fordi man oplever, at tingene bare kører på skinner. Stresshormonerne pumper rundt i kroppen, og man er koncentreret, skarp, fokuseret og kampklar. Dét i sig selv kan føles positivt.

Dog skal ordet “akut” tages alvorligt. Kroppen er kun skabt til at klare kortvarige adrenalin kick. Altså timer eller højst et par uger, ikke flere måneder.

Dengang vi levede som jægere og boede i jordhuler, var stress vigtigt og en måde at overleve på. Når datidens mennesker skulle jage for at overleve, satte stressen ind, adrenalinen pumpede ud i kroppen, musklerne blev spændte, stresshormonerne fyldte kroppen og man var klar til enten at flygte eller kæmpe, alt efter hvilken situation man stod i. Stress var altså en overlevelsesmekanisme, og hvis ikke vi havde været bygget til at stresse, havde vores art ikke overlevet.

I dag er det imidlertid en helt anden form for opgaver, vi beder vores organisme om at løse. De kræver langt mere koncentration, kognitive kompetencer og belaster os på en helt anden måde end i tiden med jordhulerne. Derfor giver det ikke længere mening om at tale om positiv stress, eftersom stress aldrig kan være godt i nutidens samfund og med den måde, vores kroppe fungerer på i dag.

Alene opfattelsen af stress som noget positivt kan skabe stress. Faren ved at kalde noget positivt er nemlig, at ”mere vil have mere”. Man kommer til at stræbe efter det ”positive” adrenalinsus dagligt, som var det en normal tilstand. På et tidspunkt bliver den hormonelle ubalance for stor, pga. den konstante forhøjede koncentration af stresshormoner, og det giver bagslag. Pludselig ændres stressen fra at være medspiller til modspiller med stigende stresssymptomer som f.eks. irritation, træthed, dårlig koncentration og fysisk ubehag. Symptomer der kan gå over i livstruende sygdomme som en depression.

Det er altså helt centralt, at vi bliver bedre i stand til at mærke, om kroppens stressniveau er højt eller lavt, og dernæst sikre, at vi får kroppen ned i gear, hvis vi har været helt deroppe, hvor alt kører på høj puls. Hvis ikke, kan “Positiv stress” meget hurtigt blive et dække for den alvorlige og ødelæggende negative stress. Derfor: Mærk efter og vær i kontakt med din krop.

“Iværksætteri er benhårdt og kynisk af den simple grund, at hvis man ikke performer, så har man et problem. Faktisk kender jeg ikke til ret mange succesfulde iværksætterhistorier, hvor stifteren melder ud, at han kun har brugt en 37 timers arbejdsuge under hele forløbet. Det kan da godt være, at man kan trække et eksempel ud eller to, men det er absolut mere undtagelsen end reglen.”

– Selvfølgelig kræver det en stor indsats at starte en virksomhed. Jeg har prøvet det en række gange og desuden rådgivet og investeret i startups. Det gælder som oftest, når man starter op, at så arbejder man væsentligt mere end 37 timer om ugen.

Problemet er imidlertid, at ens startup ofte går over i en ny fase, hvor man igen overbeviser sig selv om, at man må arbejde 70 timer om ugen. For eksempel i en vækstfase, internationalisering, skalering, pre-exit og så videre.

Det betyder, at iværksætteri, der jo på mange måder er et maraton og kræver udholdenhed for at lykkes, pludselig bliver et maraton med konstant indlagte sprinter undervejs. Og ligesom maratonløberen så kan iværksætteren ikke holde til det i længden.I forhold til antallet af arbejdstimer så er jeg helt enig i, at man ikke kan nøjes med de 37 timer i hele forløbet. Men der findes i tusindvis af succes-cases med virksomheder, hvor stifterne i lange perioder ikke har arbejdet i døgndrift og alligevel er lykkedes.

“Hvis man kan lide det man laver og har det sjovt, er det ligegyldigt hvor meget tid man bruger på det.”

– Desværre ikke. Jeg har forklaret ovenfor, hvorfor vi som iværksættere er nødt til at tage vores helbred mere alvorligt. Der findes ikke én rigtig iværksætter-type. Vi er alle forskellige, har forskellige mål for vores virksomhed og forskellige værdier i livet. Men vi har alle det til fælles, at vi har grænser for vores formåen rent biologisk. Uanset om du er én af dem, der kan holde til store eller knapt så store belastninger, så har du ligesom jeg et breaking-point, hvor krop og sind ikke kan længere.

“Så længe man har styr på sine prioriteter og efterlever dem, så er stress lige så meget en medspiller, der holder dig skarp.”

– Nej. Stress bør aldrig være din medspiller. Det er bestemt vigtigt at holde styr på sine prioriteter. Eksempelvis har den danske serie-iværksætter Martin Bjergegaard skrevet en fremragende bog om emnet, der hedder “Succes uden afsavn”. Den kan jeg anbefale i forhold til at leve et iværksætterliv med plads til både virksomheden, vennerne, familien og fordybelsen. Men at opfatte stress som en medspiller vidner desværre om en manglende indsigt i denne alvorlige sygdom, som er iblandt de største trusler imod dansk iværksætteri i mine øjne.

“I min optik er dét netop forskellen på en iværksætter og en lønmodtager. En iværksætter brænder så meget for sin idé, at luftmadras i 2 år og 70 timers arb uge blot er et middel på vejen mod målet. En lønmodtager får stress.”

– Med al respekt så har jeg sjældent hørt noget så forkert eller forvrøvlet. Iværksætteri handler ikke om, at man skal arbejde i døgndrift. Vi er alle forskellige som iværksættere, og der findes ingen forskning, som dokumenterer en sammenhæng imellem antallet af arbejdstimer og sandsynligheden for at opnå succes som iværksætter.

Tværtimod findes der en del evidens for, at arbejder man over 50 timer om ugen, så bliver man stadigt mindre effektiv og produktiv.Derudover er der ingen forskning, som skulle dokumentere, at lønmodtagere får hyppigere stress end iværksættere. Tallene er faktisk lige omvendt, når man kigger på den internationale research indenfor området.

En række tankevækkende udtalelser fra amerikanske iværksætter-guruer og ledere

Harvard’s business-guru Clayton Christensen siger følgende om den kultur, han ser fylde mere og mere i iværksætterverdenen og erhvervslivet som helhed:

”In three hours at work, you could get something substantial accomplished, and if you failed to accomplish it you felt the pain right away. If you spent three hours at home with your family, it felt like you hadn’t done a thing, and if you skipped it nothing happened. So you spent more and more time at the office, on high-margin, quick-yield tasks, and you even believed that you were staying away from home for the sake of your family.”

Coca-Cola’s tidligere topchef og bestyrelsesformand Brian Dyson siger:

“Imagine life as a game in which you are juggling some five balls in the air. You name them: work, family, health, friends and spirit and you’re keeping all of these in the air. You will soon understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the other four balls – family, health, friends and spirit are made of glass. If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged or even shattered. They will never be the same. You must understand that and strive for balance in your life.”

Mine 10 gode råd til iværksættere for at undgå stress og depression

  • Prioritér tid til de mennesker du holder af
  • Dyrk motion – om det så bare er at cykle til og fra kontoret
  • Drik andet end energidrikke og spis mere varieret end McD
  • Prøv én gang om ugen at deltage i en aktivitet, der intet har med at arbejde at gøre. Det kunne være sport, dansetimer etc. Og oplev at du også kan føle dig succesfuld og motiveret uden for virksomheden
  • Få den nødvendige søvn frem for at bilde dig selv ind, at du kan sove, når du blot lige er kommet over den næste arbejdspukkel
  • Vær åben omkring dine følelser – også når det er vanskeligt. Det at vise sårbarhed er en vigtig styrke som iværksætter og som leder
  • Hold flere pauser. Vores hjerner kan maksimalt holde fokus i 90 minutter, hvorefter de har brug for minimum 15 minutters pause (fænomenet hedder ultradian rhytms)
  • Husk powernaps. Forskning viser, at vores evne til at lære og huske ting kræver korte hvil. Det skyldes, at ny viden i første omgang lagres i vores hippocampus i hjernen – et område hvor viden stadig er ’skrøbelig’ og nemt bliver glemt igen. Men ved at tage korte powernaps flytter vi vores viden til neocortex – den del af hjernen hvor viden lagres permanent
  • Vær tro mod dine egne livsværdier. Lav f.eks. en lille øvelse, hvor du finder frem til de 5-6 ting, der følelsesmæssigt er det aller vigtigste for dig.Det giver dig en retning for dit videre liv og arbejde – og viser dig samtidig de områder, hvor du er aller mest sårbar
  • Husk at du ikke er lig med virksomheden.

Stress og iværksætteri

af | 28. januar, 2016 | Stress

Del dette: [addtoany]

Share This