LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Virksomheder der lærer af sig selv

Vi kommer nærmere og nærmere en virkelighed, hvor virksomheder begynder at lære af sig selv – uafhængigt af medarbejderne. Det er ironisk nok noget af det, der fremover kan sikre fastholdelsen af viden og læring i organisationer, hvor fremtidens generationer bliver stadigt mere utålmodige og ikke længere vil fejre deres 25-års jubilæum i den pågældende virksomhed.

Hidtil har en gammel og velkendt sandhed lydt: ”En virksomheds succes afhænger af dens ansatte”. Det er grunden til, at der investeres milliarder og atter milliarder i alt fra velfungerende HR-afdelinger og programmer til talenttiltrækning, medarbejderambassadører, mesterlæreprogrammer, kompetenceudvikling etc.
Dette vil fortsat være relevant i fremtiden, men den hastige udvikling indenfor kunstig intelligens og maskinlæring betyder samtidig, at virksomheder i fremtiden vil udvikle og forbedre sig selv mere eller mindre uafhængigt af de ansatte.

Hvis det lyder som science-fiction, så er det ikke tilfældet. Tværtimod ser vi indenfor en lang række områder, hvorledes de værktøjer, som frontløberne indenfor den teknologiske udvikling, bliver stadigt bedre til at lære af sig selv.I fremtiden vil eksempelvis dit datasikkerhedssystem ikke være den typiske malware løsning, der dagligt detekterer nye problematiske filer. I stedet vil virksomheder som Deep Instinct kunne levere produkter til det enkelte firma, der af sig selv lærer virksomhedens sårbarheder at kende og bidrager til at identificere de mønstre, hvor det pågældende sikkerhedssystem er skrøbeligt og bør styrkes.

Det betyder, at hvor datasikkerheden historisk set afhang af nogle dygtige medarbejdere, som var i stand til at holde sig ajour med sikkerhedsproblematikker og komme op med de relevante tiltag, så vil fremtidens maskinlærende algoritmer hele tiden blive klogere helt af sig selv og dermed opbygge værdi – uafhængigt af firmaets ansatte.

På samme måde arbejder verdens førende lufthavne lige nu på at gøre deres forretninger lærende helt af sig selv. Således bidrager maskinlæring i stigende grad til at identificere falske alarmer og spotte de ting, som selv de mest veluddannede medarbejdere ikke er i stand til. Førende eksperter forventer, at maskinlæringen indenfor en overskuelig årrække vil være blevet så kompetent, at dens evner langt overstiger de ansattes indlærte kompetencer kombineret med deres mavefornemmelse.

Indenfor andre sektorer såsom hospitalsverden oplever vi en udvikling, hvor hospitalssystemerne lærer af sig selv, men i tæt samspil med kompetencer hos medarbejderne. Et studie af såkaldt computer assisted diagnosis (CAD) viste for nyligt, at computerens algoritmer i dag er i stand til at spotte tegne på brystkræft op til ét år før den lægelige ekspertise i 52% af tilfældene. Altså vil hospitalerne og hospitalernes systemer i fremtiden blive dygtigere og dygtigere til at lære af sig selv, og i et andet eksempel med virksomheden Medecision viser tallene, at algoritmen var i stand til at forstå risikofaktorer for udvikling af diabetes langt bedre end lægerne og på den måde undgå at belaste hospitalet med unødvendige indlæggelser.

Der findes et utal af andre eksempler på virksomheder, som lærer af sig selv. PayPal har udviklet et yderst velfungerende stykke maskinlærings-software til at spotte svindel, og desto flere millioner transaktioner, der køres igennem softwaren, desto mere lærer den.

På samme måde findes cases indenfor alle tænkelige industrier og dele af virksomhedens organisme. Fra salg til markedsføring, kundeservice, innovation og logistik udvikles værktøjer, som gør fremtidens virksomheder i stand til at lære af sig selv. Dette kommer næppe til at betyde overflødiggørelsen af den menneskelige arbejder, men det åbner spændende muligheder for, at virksomhedsledere og ejere bevidst kan begynde at tænke maskinbaseret læring og intelligens ind i alle aspekter af den forretningsmæssige organisme. På den måde sikrer man nemlig en virksomhed, der på mange måder lærer af sig selv – uafhængigt af en medarbejderskare, der ifølge alle internationale studier vil være mere flytbar og utålmodighed end før i historien.

Paradoksalt nok tyder meget på, at når den loyale medarbejder, der fejrer 25 års jubilæum i virksomheden bliver en sjældenhed, og den omfattende viden og læring, som medarbejderen rummer dermed går tabt, så står algoritmerne tilbage som den eneste og konstante læringsmekanisme i organisationen.

maskinlæring

af | 7. marts, 2017 | Innovation

Del dette: [addtoany]

Share This